Stowarzyszenie Instytut Badań Nad Bezpieczeństwem powstało w roku 2008

Oferta

Instytut Badan Nad Bezpieczeństwem wspomaga zarządzanie strategicznymi decyzjami w firmach związanych z sektorem transportu i energii. Przygotowuje i wdraża rozwiązania wymagające znajomości dynamicznie zachodzących procesów w gospodarce, polityce, mediach i lokalnych społecznościach. Identyfikuje mechanizmy decyzyjne, procesy regulacyjne i trendy rynkowe.

Zarządza przepływem informacji pomiędzy klientem i innymi firmami. Działa w obszarach wymagających znajomości kompleksowych zagadnień technologicznych związanych z surowcami energetycznymi.

Naszą cechą jest kreatywność, głęboka analiza zdarzeń, skuteczne dążenie do optymalnych rozwiązań i wieloletnie doświadczenie w sektorze energetycznym. Mamy praktyczne doświadczenie i znajomość realnych mechanizmów w gospodarce oraz wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu procesami technologicznymi w przemyśle.

Partnerzy


Global Ports Forum Polski Klaster Morski
(c)2017, copyright@ibnb.pl