Stowarzyszenie Instytut Badań Nad Bezpieczeństwem powstało w roku 2008

Szkolenia

Zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji
Opracowanie i wdrożenie w przedsiębiorstwie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa. W skład opracowanego projektu, poprzedzonego audytem wstępnym, wchodzą zagadnienia dotyczące: bezpieczeństwa informacji biznesowych, bezpieczeństwa teleinformatycznego, danych osobowych, ochrony fizycznej obiektów oraz szkolenia i zarządzania ryzykiem.

Zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw i administracji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, a także osób współpracujących z nimi na których z mocy prawa ciąży obowiązek ochrony. Cykl szkolenia kończy się: wydaniem zaświadczenia Certyfikatu
Czas trwania szkolenia: 10 godzin
Program szkolenia obejmuje: elementy zarządzania bezpieczeństwem informacji w działalności gospodarczej. Przedmiotem zajęć są zagadnienia związane z wyjaśnieniem kategorii normatywnych związanych z działaniem przedsiębiorstwa i bezpieczeństwem oraz przykładami obszarów zagrożeń i odpowiedzialności w zakresie systemu bezpieczeństwa informacji wymagających ochrony.

Metodyka Badań naukowych

Po zrealizowaniu przedmiotu słuchacze posiądą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu rozwiązania problemu naukowego o wartościach poznawczych opartych na badaniach własnych opartych na rezultatach czynności poznawczych oraz rozwiązania problemu naukowego.

Wykłady z zakresu bezpieczeństwa Państwa
Pojęcie bezpieczeństwa, jako kategorii ontologicznej i fenomenologicznej.
Pojęcie bezpieczeństwa i jego filozoficznych założeń dla kategorii konstytucyjnych formacji demokratycznych.
Materializacja zasad demokratycznego państwa prawnego gwarancją bezpieczeństwa.


Partnerzy


Global Ports Forum Polski Klaster Morski
(c)2017, copyright@ibnb.pl