Stowarzyszenie Instytut Badań Nad Bezpieczeństwem powstało w roku 2008

Marek Grzybowski

Partnerzy


Global Ports Forum Polski Klaster Morski
(c)2017, copyright@ibnb.pl