Stowarzyszenie Instytut Badań Nad Bezpieczeństwem powstało w roku 2008

Transfer wiedzy

Transfer wiedzy to nic innego jak dzielenie się wiedzą. Wyróżniamy dwa zasadnicze rodzaje transferu określane jako "know what" oraz transfer wiedzy "know how". Wiedza typu "know how" jest unikatowa, specyficzna dla danej organizacji . Jej tranfer pozwala na osiąganie przewagi konkurencyjnej i jest szansą znalezienia skutecznych rozwiązań. Wiedza typu "know what" z kolei zawiera definicje pojęć, opisy oraz fachową terminologię. W zależności od charakteru przekazywanej wiedzy, różne mogą być sposoby jej transferu. Większe efekty bezspornie przynosi przy tym odpowiednie dzielenie się wiedzą typu "know how". Instytut Badań Nad Bezpieczenstwem z załozenia uczestniczy w transferze wiedzy na poziomie eksperckim z dziedzin powiazanych z bezpieczeństwem.

Partnerzy


Global Ports Forum Polski Klaster Morski
(c)2017, copyright@ibnb.pl