Stowarzyszenie Instytut Badań Nad Bezpieczeństwem powstało w roku 2008

Badania

Krzysztof Szymichowski
- Bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej na potrzeby polskiej gospodarki w warunkach gospodarki globalnej

Alicja Mrozowska
- Bezpieczeństwo pozyskiwania surowców energetycznych z dna morskiego

Zdzisław Długosz

- Zarządzanie bezpieczeństwem systemu ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, posiadającego infrastrukturę krytyczną

Partnerzy


Global Ports Forum Polski Klaster Morski
(c)2017, copyright@ibnb.pl