Stowarzyszenie Instytut Badań Nad Bezpieczeństwem powstało w roku 2008

Projekty

Instytut Badan Nad Bezpieczeństwem bierze udział w realizacji projektów badawczych i rozwojowych z obszaru szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Partnerzy


Global Ports Forum Polski Klaster Morski
(c)2017, copyright@ibnb.pl